- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

ویدئوی اختصاصی/ هانس زیمر از موسیقی «تل‌ماسه» می‌گوید

Hans-Zimmer-Dune-Cover

سوره سینما [1] – هانس زیمر از موسیقی متن «تل‌ماسه» می‌گوید

«میخواستم مخاطب شن و ماسه رو زیر دندوناش احساس کنه»