- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

ویدئوی اختصاصی/ با باستر کیتون بیشتر آشنا شوید

Buster-Keaton-cover

سوره سینما [1] – باستر کیتون کمدین صامتی که روی آثار وز اندرسون، کریستوفر نولان و بسیاری از کارگردان‌های بزرگ دیگر تاثیرگذاشته است.