- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

ویدئوی اختصاصی/ درس‌هایی از فیلمنامه/ «شوالیه تاریکی»

The_Dark_Knight_Joker-cover

سوره سینما [1] – اهمیت آنتاگونیست خوب و ویژگی‌های آن در «شوالیه تاریکی»

خطر لوث شدن داستان وجود دارد.