- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

ویدئوی اختصاصی/ درس‌هایی از فیلمنامه/ «درخشش»

The-Shining-Cover

سوره سینما [1] – «درخشش» اثر کوبریک؛ ایجاد قوی‌ترین حس ترس و دلهره در مخاطب از طریق ابهام‌آفرینی.

خطر لوث شدن داستان وجود دارد.