- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای رویا محقق / دیپلم افتخار برای اصغر عبداللهی

fajr33-filmnameh

رویا محقق برای فیلم «دوران عاشقی» سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.

سوره سینما – سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اهدا شد به رویا محقق برای فیلمنامه فیلم دوران عاشقی.

دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه اهدا شد به اصغر عبد اللهی برای فیلمنامه فیلم خداحافظی طولانی.

*نامزدهای جایزه بهترین فیلمنامه

۱-اصغر عبد اللهی برای فیلمنامه فیلم خداحافظی طولانی

۲-رویا محقق برای فیلمنامه فیلم دوران عاشقی

۳-محمد رضا گوهری برای فیلمنامه فیلم رخ دیوانه

۴-بهرام توکلی برای فیلمنامه فیلم من دیه گو مارادونا هستم