- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

یادداشت روح الله حجازی بر «ایستاده در غبار» ؛ می‌خواهم جادو شوم

istade-dar-ghobar

به گزارش سوره سینما [1] ، سید روح الله حجازی برای فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» یادداشتی نوشته است که متن آن را در زیر می خوانید:

می‌خواهم جادو شوم

 گوشی بی سیم در دستی از پشت ماشینی نظامی در میان هیاهو و غبار ناشی از جنگ نگاهمان را از آن خودش می کند.

انگار قرار است این سر و صدای برخواسته از زمانی نه چندان غریب، برایمان قریب شود.

و چه خوب محمدحسین مهدویان و دوستانش بی هیچ واسطه ای ما را در میان این زمان گم شده در تاریخ پرتاب می کنند.

زمانی که در این زمانه سکه اصحابش خریداری ندارد!

و چه خوب ما را خریدار مردی می کند که خود خریدار دل مردمانش بوده و هست!

من عاشق شدم!

عاشق برادر احمد( متوسلیان)

عاشق اطرافیان او

عاشق مردمانش

و عاشق حال خوبشان

عاشق آن بخش از تاریخ که قهرمانی از جنس مردم را در خودش  گم کرد و چنان رازی سر به مهر برایمان نگهش داشت.

برای مایی که در میان هیاهوی قدرت و ثروت و غبار آلودگی این شهر دستمان بر زمین و زمان بسته شده است.

ایکاش چراغهای سالن روشن نمی شد

ایکاش  سینما ما را برای همیشه در همان حالهایی که موقع تماشای فیلمهای دوست داشتنی مان داشتیم، جادو می کرد و نگهمان می داشت.

ایکاش آن مرد در قاب آخر فیلم  ظاهر می گشت و ما را اینچنین منتظر نمی گذاشت

آخر امروز خیلی نیازش داشتیم!

ایکاش…

سید روح الله حجازی