سوره سینما

پایگاه خبری-تحلیلی سینمای ایران و جهان

logotext

نشریه نقدنوشت (فجر۳۹)

نشریه «نقدنوشت» شماره هشتم – ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره هشتم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره هفتم – ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره هفتم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره ششم – ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره ششم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره پنجم – ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره پنجم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره چهارم – ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره چهارم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره سوم – ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره سوم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره دوم – ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره دوم نشریه «نقدنوشت»

**********

نشریه «نقدنوشت» شماره اول – ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

دانلود شماره اول نشریه «نقدنوشت»