tandis-sangar

رونمایی از تندیس نخستین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی «سنگر»

در دومین روز از برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه دانشجویی «سنگر» از تندیس این جشنواره رونمایی شد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵