shekaaf
در برنامه «سینما دانشگاه» اتفاق می‌افتد ؛

نمایش و نقد فیلم «شکاف» در دانشگاه تهران

فیلم سینمایی «شکاف» در ادامه برنامه‌های «سینما دانشگاه» در دانشگاه تهران نقد و بررسی می‌شود.

۳ بهمن ۱۳۹۴