bachehaye-masjed

آیین گشایش سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمى «بچه‌هاى مسجد» برگزار شد

آیین گشایش سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمى ـبچه‌هاى مسجد» با حضور هنرمندان و مدیران حوزه هنرى در گلزار شهداى شهر قزوین برگزار شد.

۱۸ مرداد ۱۳۹۷