cinema1
در برنامه «سینما1» مطرح شد:

نقد جسورانه سیستم قضایی و اقتصادی آمریکای دهه ۳۰

هفتمین قسمت از سری جدید برنامه «سینما۱» ۱۹ مردادماه به نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی «من یک فراری از یک گروه زنجیری هستم» ساخته مروین لروی اختصاص یافت.

۲۰ مرداد ۱۳۹۶