سوره سینما

پایگاه خبری-تحلیلی سینمای ایران و جهان

logotext

برچسب برای"پروانه نمایش"

parvane namayesh

سه فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «بی همه چیز»، «آرزوی زیبا» و «منصور»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای سه فیلم «بی همه چیز»، «آرزوی زیبا» و «منصور» مجوز نمایش صادر کرد.

۱۹ اسفند ۱۳۹۹
yadoo

صدور پروانه نمایش برای سه فیلم/ مجوز نمایش «یدو» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای سه فیلم از جمله «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری مجوز نمایش صادر کرد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۹
Gij-Gah

پروانه نمایش فیلم سینمایی «گیج‌گاه» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای فیلم سینمایی «گیج‌گاه» به کارگردانی عادل تبریزی مجوز نمایش صادر کرد.

۱۸ دی ۱۳۹۹
3kam-habs

پروانه نمایش فیلم سینمایی «سه کام حبس» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای فیلم سینمایی «سه کام حبس» به کارگردانی سامان سالور مجوز نمایش صادر کرد.

۱۱ دی ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

دو فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «مامان» و «آتابای»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم «مامان» و «آتابای» مجوز نمایش صادر کرد.

۴ دی ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

سه فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «مغز استخوان»، «نیلگون» و «والدین امانتی»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای سه فیلم «مغز استخوان»، «نیلگون» و «والدین امانتی» مجوز نمایش صادر کرد.

۲۱ آذر ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

دو فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «قصه عشق پدرم» و «بابا سیبیلو»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم «قصه عشق پدرم» و «بابا سیبیلو» مجوز نمایش صادر کرد.

۲۲ آبان ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

سه فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «پدران»، «تعارض» و «عروسی مردم»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای سه فیلم «پدران»، «تعارض» و «عروسی مردم» مجوز نمایش صادر کرد.

۱ آبان ۱۳۹۹
khorshid

صدور پروانه نمایش برای سه فیلم/ مجوز نمایش «خورشید» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای سه فیلم از جمله «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی مجوز نمایش صادر کرد.

۱۱ مهر ۱۳۹۹
shahrbanu

فیلم سینمایی «شهربانو» پروانه نمایش گرفت

پروانه نمایش فیلم سینمایی «شهربانو» جدیدترین اثر مریم بحرالعلومی صادر شد.

۷ مهر ۱۳۹۹
abadan yazdah 60

صدور پروانه نمایش برای دو فیلم/ مجوز نمایش «آبادان یازده ۶۰» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم از جمله «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت مجوز نمایش صادر کرد.

۶ شهریور ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

دو فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «وثیقه» و «خون خدا»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم «وثیقه» و «خون خدا» مجوز نمایش صادر کرد.

۲۳ مرداد ۱۳۹۹
rooze-sefr

صدور مجوز نمایش برای دو فیلم/ پروانه نمایش «روز صفر» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم از جمله «روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان مجوز نمایش صادر کرد.

۱۸ مرداد ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

دو فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «سلفی با دموکراسی» و «آن شب»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم «سلفی با دموکراسی» و «آن شب» مجوز نمایش صادر کرد.

۱۹ تیر ۱۳۹۹
parvaneh-namayesh

دو فیلم سینمایی پروانه نمایش گرفتند/ «خون شد» و «نارگیل»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی سازمان سینمایی برای دو فیلم «خون شد» و «نارگیل» مجوز نمایش صادر کرد.

۱۲ تیر ۱۳۹۹