- سوره سینما - http://www.sourehcinema.ir -

ویدئوی اختصاصی/ توصیه ویلم دفو به بازیگران

Willem-Dafoe-cover

سوره سینما [1]«همیشه دنبال ارائه شخصیتی کامل و پیچیده باشید»