یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳
 
تغییر نحوه نمایش خبر
39794 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۴/۱۵/۴۱ 0
cinema-haghighat
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۵
اسامی داوران بخش مسابقه ملی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت اعلام شد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39792 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۴/۰۷/۲۵ 0
camp-x-ray-2014
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۷
فیلم سینمایی «کمپ ایکس ری» با بازی پیمان معادی در بیست و پنجمین جلسه سینما روایت اکران و بررسی می‌شود.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39776 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۳/۱۲/۱۱ 0
Range Shak (4)
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۱۲
مینی‌سریال «رنگ شک» به کارگردانی فریبرز عرب‌نیا در 7 قسمت 45 دقیقه‌ای تحویل سیمافیلم شده است.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39770 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۲/۵۵/۳۶ 0
mehman-darim2
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۵۵
فروش فیلم سینمایی «میهمان داریم» ساخته محمدمهدی عسگرپور در تهران به مرز 100 میلیون تومان رسید.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39767 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۲/۴۱/۴۰ 0
bakideh-fajr-33
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۱
مهلت ثبت نام فیلمسازان برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تمام شد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39743 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۲/۱۷/۱۵ 0
range-shak
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۱۷
با پایان مراحل فنی مینی‌سریال «رنگ شک» نسخه نهایی این مجموعه تحویل سیمافیلم شد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39755 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۲/۰۳/۵۳ 0
cinema-haghighat
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۳
مستندهای «حمید هما» و «بی سرو سیمین» در بخش خارج از مسابقه جشنواره سینماحقیقت روی پرده می‌رود.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39730 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۱/۵۴/۵۸ 1
zhaleh-sameti1
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۵۴
ژاله صامتی بازیگر «عصر یخبندان» روحیه حاکم بر صدا و سیما را عاملی برای بازی نکردن در سریال‌ها دانست.
0 1+ / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39643 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۱/۱۵/۲۶ 0
george-hashem-zadeh
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۵
فیلمنامه «در سکوت» نوشته ژرژ هاشم‌زاده در مراحل پایانی نگارش قرار دارد و برای دریافت پروانه ارائه می‌شود.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39723 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۱/۰۸/۵۶ 1
nahang-anbar1
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۸
علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به پشت صحنه فيلم سينمايی «نهنگ عنبر» رفت.
0 1+ / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39727 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۱/۰۲/۳۳ 0
aramestan
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۲
مستند «آرامستان» ساخته شهرام میراب‌اقدم به بخش «مستند شهر» جشنواره سینما حقیقت راه یافت.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39725 ۱/۹/۱۳۹۳/۱۱/۰۰/۱۹ 0
Mehman darim (4)
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰
یک کارشناس سینما و رسانه تاکید کرد «میهمان داریم» با وجود نمایش تلخی‌ها امیدوارکننده است.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
39794 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۴۱۵۴۱ 0
cinema-haghighat
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۵
اسامی داوران بخش مسابقه ملی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت اعلام شد.
39792 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۴۰۷۲۵ 0
camp-x-ray-2014
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۷
فیلم سینمایی «کمپ ایکس ری» با بازی پیمان معادی در بیست و پنجمین جلسه سینما روایت اکران و بررسی می‌شود.
39776 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۳۱۲۱۱ 0
Range Shak (4)
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۱۲
مینی‌سریال «رنگ شک» به کارگردانی فریبرز عرب‌نیا در 7 قسمت 45 دقیقه‌ای تحویل سیمافیلم شده است.
39770 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۲۵۵۳۶ 0
mehman-darim2
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۵۵
فروش فیلم سینمایی «میهمان داریم» ساخته محمدمهدی عسگرپور در تهران به مرز 100 میلیون تومان رسید.
39767 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۲۴۱۴۰ 0
bakideh-fajr-33
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۱
مهلت ثبت نام فیلمسازان برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تمام شد.
39743 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۲۱۷۱۵ 0
range-shak
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۱۷
با پایان مراحل فنی مینی‌سریال «رنگ شک» نسخه نهایی این مجموعه تحویل سیمافیلم شد.
39755 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۲۰۳۵۳ 0
cinema-haghighat
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۰۳
مستندهای «حمید هما» و «بی سرو سیمین» در بخش خارج از مسابقه جشنواره سینماحقیقت روی پرده می‌رود.
39730 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۱۵۴۵۸ 1
zhaleh-sameti1
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۵۴
ژاله صامتی بازیگر «عصر یخبندان» روحیه حاکم بر صدا و سیما را عاملی برای بازی نکردن در سریال‌ها دانست.
39643 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۱۱۵۲۶ 0
george-hashem-zadeh
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۵
فیلمنامه «در سکوت» نوشته ژرژ هاشم‌زاده در مراحل پایانی نگارش قرار دارد و برای دریافت پروانه ارائه می‌شود.
39723 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۱۰۸۵۶ 1
nahang-anbar1
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۸
علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به پشت صحنه فيلم سينمايی «نهنگ عنبر» رفت.
39727 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۱۰۲۳۳ 0
aramestan
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۲
مستند «آرامستان» ساخته شهرام میراب‌اقدم به بخش «مستند شهر» جشنواره سینما حقیقت راه یافت.
39725 ۱۳۹۳۰۹۰۱۱۱۰۰۱۹ 0
Mehman darim (4)
اخبار مرتبط
۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰
یک کارشناس سینما و رسانه تاکید کرد «میهمان داریم» با وجود نمایش تلخی‌ها امیدوارکننده است.
آمار فروش فیلم ها
حوض نقاشي1/05235 روز17 سالن
رسوايي1/82535 روز28 سالن
تهران 150096835 روز24 سالن
قاعده تصادف21628 روز9 سالن
رژيم طلايي338.235 روز21 سالن
آمار فروش فیلم ها
اختاپوس14/50010 هفته
یکی‌می‌خواد باهات‌ حرف ‌بزنه14/50010 هفته
یک فراری از بگبو14/50010 هفته
من همسرش هستم14/50010 هفته
آینه‌های روبرو14/50010 هفته
بوسيدن روي ماه14/50010 هفته
پنهان14/50010 هفته
سلام بر فرشتگان14/50010 هفته
بغض14/50010 هفته
پیمان14/50010 هفته