شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
 
تغییر نحوه نمایش خبر
56062 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۴/۵۹/۰۳ 0
ghazal-saremi1
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۵۹
غزل صارمی معتقد است بی‌انگیزگی شامل همه دست اندرکاران سینما شده و بازیگران هم از این امر مستثنی نیستند.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56059 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۴/۲۳/۱۰ 0
nabavi-rastakhiz
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۲۳
اکبر نبوی بیان کرد که آبشخور نگاه گروهی از معترضان به فیلم سینمایی «رستاخیز» اسلام انگلیسی است.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56055 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۲/۵۶/۵۰ 0
panj-ta-panj
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶
فیلم سینمایی «پنج تا پنج» به کارگردانی تارا اوتادی آخرین روزهای اکران را پشت سر می‌گذارد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56052 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۲/۴۸/۲۵ 0
mohamad-s-1
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۴۸
یکی از دانشمندان اهل ترکیه فیلم «محمد (ص)» ساخته مجید مجیدی را ستایش کرد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56050 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۲/۳۸/۰۳ 0
ayubi-esfehan
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸
رییس سازمان سینمایی با حضور در اصفهان بر برپایی هرچه بهتر جشنواره کودک در این استان با همراهی سازمان سینمایی تاکید کرد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56046 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۲/۳۳/۲۲ 0
nader-moghadas
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۳
کارگردان «پرونده‌ای برای سارا» به زودی فیلم تازه خود را در جنگل‌های شمال جلوی دوربین می‌برد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56035 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۱/۵۲/۵۰ 0
mehdi-moghadam
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲
مهدی مقدم خواننده محبوب دهه هشتاد بعد از سال‌ها بی‌خبری دست پر به دنیای موسیقی و سینما باز می‌گردد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56037 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۱/۴۳/۴۷ 0
malcom
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۳
پنجاه و یکمین جلسه سینما روایت به اکران و بررسی فیلم مستند «مالکوم شباز» ساخته محمدعلی رخشانی اختصاص دارد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56032 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۰/۳۶/۰۷ 0
yas-festival
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۶
اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه بین‌الملل سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدیویی یاس معرفی شدند.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56030 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۱۰/۱۹/۰۱ 0
tandis-khane-cinema
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۱۹
انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با 2 فیلم در ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما حضور دارد.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56012 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۰۸/۵۰/۰۵ 0
do-aroos1
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۸:۵۰
داوود موثقی فیلم سینمایی «دو عروس» به کارگردانی علی ژکان را برای نمایش آماده می‌کند.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56024 ۱۰/۵/۱۳۹۴/۰۸/۳۷/۴۲ 0
dandoon-tala
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۸:۳۷
مینی‌سریال «دندون طلا» ساخته داوود میرباقری از 12 مردادماه وارد بازار شبکه نمایش خانگی می‌شود.
0 0 / 0 بیشتر
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
56062 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۴۵۹۰۳ 0
ghazal-saremi1
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۵۹
غزل صارمی معتقد است بی‌انگیزگی شامل همه دست اندرکاران سینما شده و بازیگران هم از این امر مستثنی نیستند.
56059 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۴۲۳۱۰ 0
nabavi-rastakhiz
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۲۳
اکبر نبوی بیان کرد که آبشخور نگاه گروهی از معترضان به فیلم سینمایی «رستاخیز» اسلام انگلیسی است.
56055 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۲۵۶۵۰ 0
panj-ta-panj
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶
فیلم سینمایی «پنج تا پنج» به کارگردانی تارا اوتادی آخرین روزهای اکران را پشت سر می‌گذارد.
56052 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۲۴۸۲۵ 0
mohamad-s-1
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۴۸
یکی از دانشمندان اهل ترکیه فیلم «محمد (ص)» ساخته مجید مجیدی را ستایش کرد.
56050 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۲۳۸۰۳ 0
ayubi-esfehan
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸
رییس سازمان سینمایی با حضور در اصفهان بر برپایی هرچه بهتر جشنواره کودک در این استان با همراهی سازمان سینمایی تاکید کرد. ...
56046 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۲۳۳۲۲ 0
nader-moghadas
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۳
کارگردان «پرونده‌ای برای سارا» به زودی فیلم تازه خود را در جنگل‌های شمال جلوی دوربین می‌برد.
56035 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۱۵۲۵۰ 0
mehdi-moghadam
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲
مهدی مقدم خواننده محبوب دهه هشتاد بعد از سال‌ها بی‌خبری دست پر به دنیای موسیقی و سینما باز می‌گردد.
56037 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۱۴۳۴۷ 0
malcom
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۳
پنجاه و یکمین جلسه سینما روایت به اکران و بررسی فیلم مستند «مالکوم شباز» ساخته محمدعلی رخشانی اختصاص دارد.
56032 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۰۳۶۰۷ 0
yas-festival
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۶
اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه بین‌الملل سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدیویی یاس معرفی شدند.
56030 ۱۳۹۴۰۵۱۰۱۰۱۹۰۱ 0
tandis-khane-cinema
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۱۹
انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با 2 فیلم در ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما حضور دارد.
56012 ۱۳۹۴۰۵۱۰۰۸۵۰۰۵ 0
do-aroos1
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۸:۵۰
داوود موثقی فیلم سینمایی «دو عروس» به کارگردانی علی ژکان را برای نمایش آماده می‌کند.
56024 ۱۳۹۴۰۵۱۰۰۸۳۷۴۲ 0
dandoon-tala
اخبار مرتبط
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۸:۳۷
مینی‌سریال «دندون طلا» ساخته داوود میرباقری از 12 مردادماه وارد بازار شبکه نمایش خانگی می‌شود.