anoosh-moazami

انوش معظمی: دیگر نمی‌شود برخی فیلم‌های سینمای ایران را در کنار خانواده دید

انوش معظمی گفت: واقعیت اینکه من اکثر آثار سینمایی را مشاهده می‌کنم و گاهی اوقات در تماشای برخی از فیلم‌ها به خودم می‌گویم که نمی‌توان در کنار خانواده این فیلم را تماشا کرد.

۲۱ شهریور ۱۳۹۶