Dune1
قسمت اول «مخاطب خاص»/ یادداشتی متفاوت بر «تل‌ماسه»؛

منجی ما یا منجی آنها؟ + فایل صوتی

می‌توان ادعا کرد «تل‌ماسه» در مورد منجی از نگاه دنیای مدرن است نه از دید اسلام، موضوعی که لازم است توسط اندیشمندان و صاحب نظران مورد توجه قرار گیرد.

۱ دی ۱۴۰۰