سوره سینما

پایگاه خبری-تحلیلی سینمای ایران و جهان

logotext

برچسب برای"تکنیک‌‌های کارگردانی"

Red-Herring-Cover

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ نکته انحرافی

در این ویدئوی تکنیک‌‌های کارگردانی، پنج تکنیک برای فریب دادن مخاطب را ببینید.

۲۱ دی ۱۴۰۰
Color_Theory_in_Film-cover

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ رنگ‌مایه

در این ویدئوی تکنیک‌‌های کارگردانی، انتقال حس با رنگ‌ها را ببینید.

۱۵ آذر ۱۴۰۰
Camera-Movement-cover

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ حرکات دوربین

در این ویدئو حرکات دوربین را در خدمت هدایت کانون توجه بیننده ببینید.

۸ آذر ۱۴۰۰
GodFather2-Cover

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ بلاکینگ

در این ویدئو ایجاد زیرمتن و انتقال بینش به عوامل فیلم از طریق بلاکینگ را ببینید.

۱ آذر ۱۴۰۰
Production_Design_Cover

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ طراحی تولید چیست؟

در این ویدئو ببینید که طراحی تولید چیست و به چه دردی می‌خورد؟

۱۵ آبان ۱۴۰۰
Film-Tone-cover

ویدئوی اختصاصی/ تکنیک‌‌های کارگردانی/ داستان‌گویی با رنگمایه

در این ویدئو داستان‌گویی با رنگمایه را یاد بگیرید.

۱۱ آبان ۱۴۰۰