divar-be-divar-2

تصویربرداری سریال «دیوار به دیوار ۲» به مرز ۸۰ درصد رسید

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «دیوار به دیوار ۲» ساخته سامان مقدم به روزهای پایانی خود نزدیک شده است.

۲۱ اسفند ۱۳۹۶