سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

logotext

برچسب برای"شورای پروانه ساخت"

parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۲۴ مهر ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۲۱ مهر ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با سه فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با سه فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با سه فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با سه فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۲۳ مرداد ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با دو فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با دو فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۱۶ مرداد ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با دو فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با دو فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۲ مرداد ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۱۹ تیر ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۱۱ تیر ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه اخیر موافقت کرد.

۵ تیر ۱۳۹۷
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با سه فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با سه فیلمنامه در جلسه اخیرموافقت کرد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
parvaneh-sakht2

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه ۲۶ آذرماه موافقت کرد.

۳ دی ۱۳۹۶
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با چهار فیلمنامه در جلسه ۱۲ آذرماه موافقت کرد.

۱۳ آذر ۱۳۹۶
parvaneh-sakht

اعضای جدید شورای پروانه ساخت معرفی شدند

بنابر پیشنهاد معاون نظارت و ارزشیابی و موافقت رئیس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری و اعضای شورای پروانه ساخت سینمایی معرفی شدند.

۱۸ مهر ۱۳۹۶
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با ۲ فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با ۲ فیلمنامه در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه موافقت کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
parvaneh-sakht

موافقت شورای پروانه ساخت با ۵ فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با ۵ فیلمنامه در جلسه ۱۴ اسفندماه موافقت کرد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۵