Reza-Keshavarz
نشست «باغ کیانوش» برگزار شد؛

رضا کشاورز حداد: بیشتر کتاب‌ها قابلیت اقتباس دارند

رضا کشاورز حداد؛ کارگردان فیلم سینمایی «باغ کیانوش» گفت: بیشتر کتاب‌ها قابلیت اقتباس دارند، من می‌توانم بگویم به کتاب «باغ کیانوش» وفادار بودم اما درصدش را نمی‌توانم بگویم. در هر حال، مقدار زیادی از تخیل هم به خط داستان اضافه شده است.

۱۹ بهمن ۱۴۰۲