cinema-esteghlal
مدیر سینما «استقلال» مطرح کرد:

ترس تهیه‌کنندگان از اکران فیلم‌ها/ طرح حمایتی ارشاد پاسخگو نیست

محسن پاسدار مدیر سینما «استقلال» تهران با اشاره به نبود حمایت مناسب از سینما در شرایط کرونایی تأکید کرد در شرایط فعلی تهیه‌کنندگان از اکران فیلم‌ها و هدررفت سرمایه‌شان ترس دارند.

۱۲ اسفند ۱۳۹۹