honarmand-pishkesvat1
سیدعباس عظیمی در روز جهانی سالمندان به سوره سینما گفت:

نگذاریم هنرمندان سالخورده خانه‌نشین شوند/ این خانه دور نیست

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت بیان کرد که عدم استفاده از هنرمندان با سابقه و حرفه‌ای و جایگزینی آنان با نابازیگران و هنرمندان کم‌تجربه از مهمترین دغدغه‌های هنرمندان سالخورده است.

۹ مهر ۱۳۹۷