zemestan-bood

انتشار اولین تصویر از رضا کیانیان در «زمستان بود»

اولین تصویر از رضا کیانیان در فیلم سینمایی «زمستان بود» ساخته وحید پرشاد منتشر شد.

۱۰ آذر ۱۳۹۹