سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

logotext

نشریه سینماچی

نشریه سینماچی | شماره دوم، شهریور ۱۴۰۰

دانلود شماره دوم نشریه سینماچی

**********

نشریه سینماچی | شماره اول، تیر ۱۴۰۰

دانلود شماره اول نشریه سینماچی