سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

sourehcinema

برچسب برای"آرای تماشاگران"

amar-tamashagaran

«شنای پروانه» با ۸۹.۱۵ درصد امتیاز بهترین فیلم آرای تماشاگران شد

در آیین اختتامیه سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر فیلم «شنای پروانه» با ۸۹.۱۵ درصد امتیاز به عنوان فیلم برگزیده آرای تماشاگران انتخاب شد.

۲۳ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran_9

آرای تماشاگران در روز نهم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز نهم (بیستم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۲۱ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran_8

آرای تماشاگران در روز هشتم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز هشتم (نوزدهم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۲۰ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran_7

آرای تماشاگران در روز هفتم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز هفتم (هجدهم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran_6

آرای تماشاگران در روز ششم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز ششم (هفدهم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۸ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran_5

آرای تماشاگران در روز پنجم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز پنجم (شانزدهم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۷ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran4

آرای تماشاگران در روز چهارم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز چهارم (پانزدهم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۶ بهمن ۱۳۹۸
Tamashagaran3

آرای تماشاگران در روز سوم سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز سوم (چهاردهم بهمن‌ماه) سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۵ بهمن ۱۳۹۸
Araye-Mardomi-18Bahman

آرای تماشاگران در روز نهم جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز نهم (۱۸ بهمن‌ماه) سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ali-ashtianipoor

اعلام جزییات روند جمع‌آوری آرای تماشاگران سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر

رییس ستاد آرای تماشاگران سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره چگونگی جمع‌آوری آرا و همچنین رویکردهای مدنظر در این بخش توضیح داد.

۱۸ بهمن ۱۳۹۷
Araye-Mardomi-17Bahman

آرای تماشاگران در روز هشتم جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز هشتم (۱۷ بهمن‌ماه) سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

Araye-Mardomi-16Bahman

آرای تماشاگران در روز هفتم جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز هفتم (۱۶ بهمن‌ماه) سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۷ بهمن ۱۳۹۷
Araye-Mardomi-15Bahman

آرای تماشاگران در روز ششم جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز ششم (۱۵ بهمن‌ماه) سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۶ بهمن ۱۳۹۷
Araye-Mardomi-13Bahman

آرای تماشاگران در روز چهارم جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز چهارم (۱۳ بهمن‌ماه) سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۴ بهمن ۱۳۹۷
Araye-Mardomi-12Bahman

آرای تماشاگران در روز سوم جشنواره فیلم فجر اعلام شد

نتیجه شمارش آرای تماشاگران در روز سوم (۱۲ بهمن‌ماه) سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

۱۳ بهمن ۱۳۹۷