formula-yek
در برنامه «فرمول یک» مطرح شد:

صحبت‌های اسدالله بادامچیان درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی/ نقش هاشمی در دفاع مقدس و بازسازی پس از جنگ

«فرمول یک» امروز به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به گفتگوی سیدعلی ضیاء با اسدالله بادامچیان درباره یار دیرین امام (ره) و رهبری اختصاص داشت.

۲۰ دی ۱۳۹۵