21rooz 1

«بیست و یک روز بعد» فیلمی علیه گداگرافی رایج در سینما

قطعا فیلم «بیست و یک روز بعد» در مکتوبات برخی منتقدان سینمایی فیلم سیاهی است اما فیلم با اتکا به انگیزش‌های قهرمانی، سیاهی از خود بر جای نمی‌گذارد.

۹ شهریور ۱۳۹۶