Robert-Iger-Disney

فرار باب آیگر‌ از کشتی در حال غرق؟!

باب آیگر‌ مدیرعامل جدید دیزنی، خبر از خداحافظی قریب الوقوع از این کمپانی داد.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱