Coronation

جشن تاج‌گذاری کم‌ستاره پادشاه پیر

جشن تاج‌گذاری پادشاه بریتانیا در حالی انجام شد که سلبریتی‌های کمی در مراسم حضور پیدا کردند.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲