Avatar1
به انتخاب ددلاین؛

با ارزش‌ترین و بی ارزش‌ترین فیلم‌های ۲۰۲۲

در این گزارش به فهرستی از پولسازترین فیلم‌ها و بزرگترین شکست‌های ۲۰۲۲ از منظر ددلاین، خواهیم پرداخت.

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲