salon-cinema

سفره رنگین سینما در کلانشهرها/ بیش از هزار شهرستان فاقد سینما هستند

در ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به سینما نرفتند و یکی از علت‌های مهم آن می‌تواند کمبود سالن در کل کشور و توزیع نشدن عادلانه آن‌ها در کل استان‌ها و شهرستان‌ها باشد.

۸ دی ۱۳۹۷