سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

logotext

برچسب برای"سینمای سیاسی"

faslname-farabi

فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» منتشر شد

هفتاد و هشتمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» در قالب ۱۳ مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

۵ بهمن ۱۳۹۵
haft1
در برنامه «هفت» مطرح شد:

آذرپندار: فشار از سوی کسانی است که اسم خود را سینماگر گذاشته اند/ کرم پور: خوانش ایدئولوژیک شما مانع پیشرفت سینمای سیاسی است!

مهدی آذرپندار: این شدت از سانسور که در حین تولید مانع از بازی بازیگر شود، فقط و فقط مخصوص جریان های در حال فروپاشی ست. امروز جریان روشنفکری در حال نابودی ست که دست به چنین کارهایی می زند.

۶ آذر ۱۳۹۵