cineiran festival

سومین جشنواره فیلم «سینه ایران» برگزیدگان خود را شناخت

در مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم «سینه ایران» جوایز آثار برگزیده به برندگان اهدا شده و این رویداد سینمایی منتخبین خود را شناخت.

۳۰ آبان ۱۳۹۶