Mahin-navidi
مهین نویدی به سوره سینما گفت:

طراحی گریم زنان باید به گریمور خانم و برای مردان هم به گریمور مرد سپرده شود/ آرایش جای گریم را گرفته است

طراح چهره‌پردازی با سابقه سینمای ایران معتقد است طراحی گریم بازیگران خانم باید به عهده گریمور زن باشد و برای بازیگر مرد هم به چهره پرداز مرد سپرده شود چون از لحاظ روحی و روانشناسی درک بهتری از همدیگر دارند و این مهم روی کارشان تاثیر مستقیم دارد.

۱۸ مهر ۱۳۹۷