baghshomal
مدیر امور سینمایی «بهمن سبز» حوزه هنری در استان آذربایجان شرقی مطرح کرد:

حضور سینما‌ها در گروه ۳ شغلی بی انصافی است

فرهاد باغشمال گفت: سینما‌ها در دوران کرونا امن هستند و برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات دستورالعمل‌های بهداشتی در این محل فرهنگی رعایت می‌شود.

۱۶ دی ۱۳۹۹