سوره سینما

پايگاه خبری تحلیلی سینمای ایران

logotext

برچسب برای"نهنگ آبی"

nahange-abi-30

قسمت آخر سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت آخر سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «پایان» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۲ مهر ۱۳۹۸
Nahange-Abi-29

قسمت بیست و نهم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و نهم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «قایق نجات» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۸
nahange-abi-28

قسمت بیست و هشتم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و هشتم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «شبکه» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۱۲ شهریور ۱۳۹۸
nahange-abi-27

قسمت بیست و هفتم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و هفتم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «پدر» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۵ شهریور ۱۳۹۸
nahange-abi-26

قسمت بیست و ششم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و ششم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «تسویه حساب» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۳۰ مرداد ۱۳۹۸
Nahange-Abi-25

قسمت بیست و پنجم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و پنجم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «کلیدهای خونین» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۲۲ مرداد ۱۳۹۸
nahange-abi-24

قسمت بیست و چهارم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و سوم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «کلیدهای خونین» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
Nahange-Abi-23

قسمت بیست و سوم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و سوم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «تاریخ تولد» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۸ مرداد ۱۳۹۸
Nahange-Abi-22

قسمت بیست و دوم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و دوم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «کابوس» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۱ مرداد ۱۳۹۸
Nahange-Abi21

قسمت بیست و یکم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیست و یکم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «بی بازگشت» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۲۵ تیر ۱۳۹۸
Nahange-Abi-20

قسمت بیستم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت بیستم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «هیات مدیره» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۱۸ تیر ۱۳۹۸
nahange-abi19

قسمت نوزدهم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت نوزدهم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «اصلاح شده» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۱۱ تیر ۱۳۹۸
nahange-abi-18

قسمت هجدهم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت هجدهم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «کلید» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۴ تیر ۱۳۹۸
bahange-abi

قسمت شانزدهم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت شانزدهم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «زندانی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۲۱ خرداد ۱۳۹۸
nahange-abi-15

قسمت پانزدهم سریال «نهنگ آبی» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

قسمت پانزدهم سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی با نام «ملاقات» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

۷ خرداد ۱۳۹۸