koorosh-pardis

فیلم‌هاى پردیس کورش شنبه ١٨ آذر براى دانشجویان نیم‌بها می‌شود

دانشجویان مى‌توانند شنبه ١٨ آذر با ارائه کارت دانشجویى فیلم انتخابى خود را در پردیس سینمایی کورش نیم بها تماشا کنند.

۱۶ آذر ۱۳۹۶