baazgashte

«بازگشته» بهترین فیلم بفتا شد / دی کاپریو بهترین بازیگر مرد

در حالی که چیزی تا اسکار و پایان فصل جوایز باقی نمانده، بفتا هم برندگان خودش را شناخت.

۲۶ بهمن ۱۳۹۴