animation

کارنامه انیمیشن ایران از تولد تا امروز/ متولیان ملی این هنر-صنعت چه کسانی هستند؟

اولین تصوری که با شنیدن انیمیشن در ذهن‌تان شکل می‌گیرد، کارتون‌هایی است که زمان بچگی از جعبه جادویی پخش می‌شد. به همین خاطر شاید به جز اهل فن، کمتر کسی از جایگاه ویژه و پتانسیل‌های این صنعت پویا در کشور ما خبر دارد.

۱۸ شهریور ۱۳۹۷