dar-jostejuye-farideh

«در جستجوی فریده» بهترین فیلم مستند جشنواره زنان هرات شد

«در جستجوی فریده» ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی به عنوان بهترین فیلم مستند پنجمین دوره جشنواره فیلم زنان هرات معرفی شد.

۸ شهریور ۱۳۹۸