jashnvare-madar

معرفی فیلم‌های راه‌یافته به نخستین جشنواره «مادر»

فیلم‌های راه یافته به نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس «مادر» در پنج بخش معرفی شدند.

۱۴ مرداد ۱۳۹۴