Maks-S3E58-1
در آخرین قسمت از فصل سوم برنامه «مکث» ببینید:

روایت تاجر و استاد دانشگاهی که افتخارشان خادمی حرم امام رضا(ع) است

در قسمت پنجاه‌وهشتم و آخر از فصل سوم برنامه «مکث» سعید شیخ‌زاده میزبان یک استاد دانشگاه و یک تاجر است که افتخار هر دوی آن‌ها خادمی حرم امام رضا(ع) است.

۲۶ مهر ۱۳۹۹