9-dey-1

لزوم آسیب‌شناسی فتنه ۸۸ از طریق آثار هنری/ حماسه آفرینی مردم و غفلت مسئولان!

برخلاف مردم که حماسه پُرشور ۹ دی را آفریدند گویی برخی از هنرمندان دورمانده از نگاه مردم و نیز مسئولان دلخوش به پست های مدیریتی نمی دانند که هنر را خواص و نشانه هایی است که از طریق آن می توان مرز دانایی و خوابزدگی را شناسایی کرد.

۹ دی ۱۳۹۵