meydoon

جایزه بزرگ مسابقه «میدون» به یک بانوی کارآفرین رسید

منصوره کریمی بانوی کارآفرین توانست در مسابقه «میدون» مورد تحسین داوران قرار بگیرد و جایزه ویژه این برنامه را از آن خود کند.

۱۲ مرداد ۱۳۹۹