namzad-shahr

اعلام نامزدهای جوایز ششمین جشنواره فیلم شهر

نامزدهای دریافت جوایز ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر دربخش‌های مختلف اعلام شد.

۱۳ مرداد ۱۳۹۶