hashemi-mandella

خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از نلسون ماندلا در یک مستند

بازگویی خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از نلسون ماندلا در مستند «نلسون ماندلا برای همیشه» به تصویر کشیده شده است.

۲۲ دی ۱۳۹۵