nama-salamat

بولتن ویدئویی «نما سلامت» در جشنواره فیلم سلامت توزیع می‌شود

برای اولین بار در جشنواره فیلم سلامت علاقمندان می توانند از طریق بولتن ویدئویی در جریان اتفاقات جشنواره قرار گیرند.

۳۰ مرداد ۱۳۹۶