rahmandoost

توصیه رهبر انقلاب به شاعران/ ماجرای هدیه شاعر به مقام معظم رهبری

مجتبی رحماندوست که در دیدار شعرا با مقام معظم رهبری حضور داشته، دو کتاب به رهبر انقلاب تقدیم کرد.

۲۱ تیر ۱۳۹۴