cinema-comedy

سینمای کمدی، از اقتدار تا استیصال

می‌توان سینمایی آکنده از فضای شاد و خنده و کمدی داشت بی‌آنکه به بخشی از فرهنگ، تاریخ، زبان، مظاهر اخلاقی و دینی اهانت کرد.

۲۳ خرداد ۱۳۹۷