rohani-shie
سیل استان گلستان / مستند «آدم‌های بحران» / ۱

متن روایت مستند «روحانی شیعه» + فیلم

مستند «آدم‌های بحران» از مجموعه مستندهای سیل استان گلستان در همان روزهای آغازین سیل توسط «مرکز مستند سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری تولید شده است.

۳۰ فروردین ۱۳۹۸